Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniachKancelaria Prezydenta RP przedstawia do konsultacji projekt o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Oto najważniejsze z planowanych zmian:
1. Zmniejszenie ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną i umożliwienie wyboru władz przed rejestracją. Zmiana pozwoli na zakładanie stowarzyszeń już 9 osobom, a nie 15 - tak jak dotychczas.

2. Usunięcie udziału organu nadzorującego w postępowaniu rejestrowym stowarzyszeń oraz wprowadzenie możliwości działania stowarzyszenia jeszcze przed sądową rejestracją. Zmiana ma na celu skrócenie procesu rejestracji nowopowstałych stowarzyszeń .
3.Ograniczenie uprawnień organu nadzoru wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
4. Wprowadzenie możliwości zawieszania działalności i przekształcania stowarzyszeń.
5.Wprowadzenie zapisu o możliwości zatrudniania członków władz stowarzyszeń.
6. Zrównanie uprawnień działających społecznie członków stowarzyszenia z uprawnieniami wolontariuszy.
7. Zwiększenie znaczenia stowarzyszeń zwykłych przez nadanie im cech ułomnej osobowości prawnej.
8.Uporządkowanie i uściślenie regulacji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń z osobowością prawną.
Niewątpliwie silny sektor pozarządowy jest podstawą silnych wspólnot lokalnych. Po 25 latach praktyki oraz rozwoju aktywności obywatelskiej istnieje potrzeba dostosowania przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty oraz wyczerpują listę niezbędnych zmian?