Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Polityka bezpieczeństwa danych
Wszystkie organizacje pozarządowe, realizujące zadania statutowe, przetwarzają dane osobowe, takie jak: dane członków, wolontariuszy, darczyńców itp. Wszystkie te dane wymagają co najmniej posiadania i stosowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych – nie ma tu wyjątków. Mowa jest o tym w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych:

Ustawę stosuje się również do: osób fizycznych i osób prawnych (od red.: czyli np. stowarzyszeń, fundacji) oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o ochronie danych osobowych, nakłada na wszystkich administratorów danych obowiązek stosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jednym z podstawowych wymogów w tym zakresie jest opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa. W praktyce odpowiedzialność za posiadanie i stosowanie polityki ponosi zarząd organizacji, który powinien zadbać o opracowanie polityki bezpieczeństwa i podjąć uchwałę w sprawie jej przyjęcia.

Więcej informacji oraz przykładów, znajdziecie pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/