Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

"Tu mieszkam, tu zmieniam" - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK
"Tu mieszkam, tu zmieniam" - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBKBank Zachodni WBK ogłosił konkurs skierowany do społeczności lokalnych. Najlepszych 305 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie, mieście otrzyma od finansowe wsparcie na ich realizację.

Dofinansowanie otrzymać mogą projekty z następujących obszarów:
• Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności
• Poprawa jakości życia
• Zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
• Ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci
• Upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko
• Ochrona środowiska naturalnego
• Budowa wspólnot międzypokoleniowych
• Współpraca między organizacjami

Łączna kwota przyznanych grantów wyniesie 1,5 mln zł.
15 projektów otrzyma granty w wysokości 20 tys. zł, przyznane zostanie także 30 nagród w wysokości 10 tys. zł, 100 nagród po 5 tys. zł i 160 nagród po 2,5 tys. zł.
Jednocześnie od 8 do 14 grudnia 2014 roku internauci będą mogli wybierać projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi w wysokości: 2 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.

W konkursie wziąć udział może każdy, kto ma pomysł, ideę, koncepcję, która ma szanse przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Termin zgłaszania pomysłów: Od 22 września do 21 listopada 2014 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl

http://www.bzwbk.pl/