Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Konkurs FIO 2015
Konkurs FIO 2015Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Oferty należy składać do 19 stycznia 2015.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
Organizacje pozarządowe mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu
Informacje dotyczące formalności związanych ze złożeniem wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie pozytek.gov.pl.
Zapraszamy do biura projektu na bezpłatne doradztwo z zakresu pisania, rozliczania i realizacji wniosków.

Biuro "Model Współpracy"
ul. Mickiewicza 13
59-900 Zgorzelec
tel. 786 854 875