Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - konkurs dotacyjny UMWD
Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - konkurs dotacyjny UMWDCelem konkursu ofert organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie I
FESTIWALE SZTUKI
Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, polegające na organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska.

Zadanie II
EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach i innych wydarzeniach mogących mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Zadanie III
TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE
Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej.
Zadanie IV
INICJATYWA ARTYSTYCZNA
Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za granicą.
Zadanie V
DIALOG KULTUROWY
Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: bip.umwd.dolnyslask.pl