Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - nowy konkurs
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - nowy konkursZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Celem realizowanych zadań jest zaspokojenie potrzeb, poprawa warunków oraz podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych – mieszkańców województwa dolnośląskiego.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadania:
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością przez organizację wyjazdów na mecze (dla dorosłych) i wycieczek (dla dzieci).

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Minimalny finansowy wkład własny oferenta lub środków z innych źródeł niż z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi 1 % całkowitych kosztów zadania.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 19 marca 2015 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
pok. nr 208, I piętro (sekretariat)
od poniedziałku – do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: bip.umwd.dolnyslask.pl