Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Nieodpłatne doradztwo prawne
Nieodpłatne doradztwo prawneOd stycznia do grudnia 2016r. mieszkańcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. W powiecie zgorzeleckim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. w Bogatyni, Sulikowie, Węglińcu oraz w Zgorzelcu.
W Węglińcu i Bogatyni punkty prowadzone są przez Fundację PROBUS. Porady prawne udzielane są przez radców prawnych i adwokatów w następujących godzinach:

1. Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00
Wtorek - czwartek w godz. od 10.00 do 14.00
Piątek w godz. od 9.00. do 13.00

2. Budynek Straży Miejskiej Węglińca
ul. Karola Wojtyły 16a
poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00
wtorek, środa, czwartek w godz. od 11.00 do 15.00
piątek w godz. od 10.00 do 14.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (konieczność przedłożenia Karty Dużej Rodziny),
3) która uzyskała zaświadczenie kombatanta (konieczność przedłożenia zaświadczenia),
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5) która nie ukończyła 26 lat (konieczność przedłożenia ważnej legitymacji),
6) która ukończyła 65 lat (okazanie dowodu),
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (podpisanie oświadczenia).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.