Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Druga konferencja za nami
Druga konferencja za namiDnia 12 czerwca w Restauracji Placebo w Zgorzelcu, odbyła się druga konferencja w ramach projektu „Model współpracy-standardem działań NGO i JST”. Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Mariusz Tureniec i podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi działania organizacji pozarządowych na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz ich współpracy z jednostkami samorządowymi. Następnie pani Agnieszka Skonieczka, prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, będącej liderem projektu przedstawiła program konferencji i omówiła planowane w projekcie działania.
W czasie trwania Konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące trybów i mechanizmów współpracy finansowej, istniejące uwarunkowania kulturowe współpracy finansowej oraz funkcje i znaczenie klauzul społecznych.
Wśród licznej grupy uczestników znaleźli się przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych oraz osoby pracujące w administracji publicznej. Podczas konferencji można było liczyć na pomocne uwagi i informacje ze strony pracowników działających z ramienia Urzędu Miasta Zgorzelec, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, Powiatowego Urzędu Pracy, czy też Domu Pomocy Społecznej z Opolna. Uczestnicy chętnie dyskutowali z prowadzącymi, dzieląc się wiedzą na temat sytuacji w powiecie zgorzeleckim, jak również dzięki otwartości i zaangażowaniu dr Andrzeja Ferensa, który wyczerpująco odpowiadał na pytania i sumiennie tłumaczył wątpliwości wynikające z codziennej pracy zarówno NGO, jak i jednostek publicznych.
Pod koniec konferencji uczestnicy przy wspólnym posiłku mogli we własnym gronie przedyskutować zagadnienia poruszane podczas prelekcji oraz omówić wszelkie wątpliwości bądź pytania pojawiające się w nich po wysłuchaniu i dyskusji z prowadzącym. Dodatkowo byłą to okazja to zapoznania się uczestników i nawiązania kontaktów, mogących rodzić nadzieję na wspólną współpracę.
Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie.

GALERIA ->