Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

Zmiany w ustawie o KRS
W dniu 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie innych ustaw. Oznacza to zmiany w procedurach rejestracyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, także organizacji pozarządowych.

Zmiany min. dotyczą: likwidacji zasad funkcjonowania jednego okienka, oznacza to, że podmioty rejestrujące się w KRS, będą miały nadawane NIP i REGON automatycznie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r., ale muszą jeszcze zostać wydane rozporządzenia wykonawcze.

Więcej informacji, oraz treść ustawy, znajdziecie pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/
Polityka bezpieczeństwa danych
Wszystkie organizacje pozarządowe, realizujące zadania statutowe, przetwarzają dane osobowe, takie jak: dane członków, wolontariuszy, darczyńców itp. Wszystkie te dane wymagają co najmniej posiadania i stosowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych – nie ma tu wyjątków. Mowa jest o tym w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych:
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw''Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw'' to projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. Okres realizacji projektu trwa od 2014-06-01 do 2016-11-30.
W ramach projektu otrzymasz wsparcie merytoryczne, ale także mikrogrant w wysokości do 5000 zł.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, zamieszczonymi w linku poniżej.

Konkursy ''Przyjazna wieś''
Konkursy ''Przyjazna wieś''Konkursy "Przyjazna Wieś" - sprawdź na stronie UMWD Dolny Śląsk:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/Konkurs Urzędu Marszałkowskiego
Konkurs Urzędu MarszałkowskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska".